top of page

YOUR BOOKING
HAS BEEN RECEIVED

check your mailbox (and/or spam) for confirmation and information

Important: fill in theIntake Form

🇬🇧

Thank you for (again) finding your way to work with mother Ayahuasca and registering for this retreat.

 

This form asks a number of questions about your participation and also asks information about known medical conditions and/or the use of medication (if applicable).

By consciously filling in the intake form (again), you symbolically make agreements with yourself for the inner work you are going to do, which has an effect on a soul level. Clear intention(s) and question(s) are helpful and important for your inner journey. Please fill in the questionnaire truthfully and as accurately as possible. With every new journey you always work on new layers with (re)new(ed) intentions and you therefore make new agreements with yourself.

 

The intake form will be carefully screened for possible contraindications. It also serves a preparation purpose for the field of this healing container. You will be contacted if we have any questions.

*Of course, your shared information will be treated as confidential.. 

🇳🇱

Dankjewel dat je (opnieuw) de weg naar plantmedicijn hebt gevonden en dank voor je inschrijving voor dit retreat.

In dit formulier wordt naast een aantal voorkeuren naar informatie over bekende medische aandoeningen en/of het gebruik van medicatie (indien van toepassing) gevraagd.

 

Door het intake formulier (opnieuw) bewust in te vullen maak je symbolisch afspraken met jezelf voor het innerlijke werk dat je gaat doen, wat op zielsniveau doorwerkt. Belangrijk is met welke intentie je een innerlijke reis wilt maken en met welke vraagstukken je aan de slag wilt. Graag de vragenlijst naar waarheid en zo nauwkeurig mogelijk invullen. Bij elke nieuwe reis werk je telkens op nieuwe lagen met (ver)nieuw(d)e intenties en ga je dus nieuwe afspraken met jezelf aan.

 

Het intake formulier wordt zorgvuldig gescreend op mogelijke contra-indicaties, en dient tevens een voorbereide functie op het veld van deze healing container. Bij vragen zal er contact met je worden opgenomen.

*Uiteraard wordt er vertrouwelijk met gedeelde informatie omgegaan. 

Take your time to fill this out

MOTIVATION
 

BACKGROUND INFORMATION
 

How did you find this retreat? / Via welke weg heb je dit retreat gevonden
bottom of page