top of page

Disclaimer

Dewi Louise.Inc

Zowel Psilohuasca als Ayahuasca bestaat uit twee bestandsdelen.

 

Ayahuasca wordt door indiginous tribes in de Amazone al duizenden jaren gebruikt door lokale genezers, maestro curandero’s of Onaya’s (vrij vertaald medicijnman/vrouw of sjamaan). In de landen van het Amazonegebied zijn deze plantbestandsdelen vanwege hun helende werking legale plantmedicijnen; “plant medicine”.

 

In Nederland daarentegen wordt het traditionele Ayahuasca brouwsel door de overheid niet erkend als ‘plantmedicijn’, maar valt het hoofdbestandsdeel DMT (de psychoactieve stof dimethyltryptamine), onder de Opium Wet. Het vervaardigen, uitgeven en nuttigen ervan is in de Nederlandse wetgeving derhalve niet toegestaan. Het brouwsel tot je nemen gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid.

 

In Psilohuasca is de psychoactieve stof psilocybine, welke in de Nederlandse wetgeving wel wordt toegestaan. Op moment van schrijven wordt door verschillende instanties en universiteiten wetenschappelijk en klinisch onderzoek gedaan naar de werking van psilocybine in combinatie met therapeutische behandelingen.

 

Ik zet niemand aan tot het gebruik van Ayahuasca, Psilohuasca of andere plantmedicijnen. Vertrekpunt om met mij te werken is dat er reeds veel aan innerlijk werk en spirituele ontwikkeling is gedaan. Daarnaast voelt men een duidelijke roeping, een calling, om met plantmedicijnen met zichzelf aan het werk te gaan. Men is niet gedwongen om met plantmedicijnen te werken; deelname gebeurt geheel op vrijwillige basis.

Ik ben niet voor en niet tegen het nemen van entheogene middelen zonder begeleiding. Echter, vanuit zowel sjamanistisch als therapeutisch oogpunt en standpunt zal ik nimmer iemand hiertoe aanzetten of stimuleren. Niet om entheogene middelen te nemen en zeker niet om in een thuiszetting zonder begeleiding te werken met plantmedicijnen.

 

Entheogene middelen zijn niet voor iedereen geschikt. In veel gevallen kunnen gewenste doelen en persoonlijke verlangens ook op andere manieren worden bereikt en geef daar desgevraagd voorlichting over. In mijn dienstenaanbod richt ik mij op het geven van eerlijke en onpartijdige voorlichting vooraf - dus ook over therapeutische alternatieven, zoals bijvoorbeeld systemisch werk en of de setting waarin ik werk de juiste voor iemand is - en op het integreren van de ervaringen achteraf.

 

De integratie van een innerlijke reis met entheogene middelen is in mijn optiek gekoppeld aan het moment van besluit om een innerlijke reis te maken. (Dit geldt vanuit mijn perspectief overigens voor deelname aan alle sacred circles waar met en aan het bewustzijn wordt gewerkt.) Dit impliceert dat zowel voorbereiding, deelname, als grond geven, verankeren van inzichten en andere waarnemingen deel uitmaken van ‘de integratie’. Mijn integratie programma’s bieden ondersteuning aan het hele integratieproces; van voorbereiding tot verankering.

 

Heden ten dage is er een beweging gaande dat steeds meer mensen entheogene middelen gebruiken. Echter regelmatig zonder dat men echt bewust is van waar men aan begint, hoe een innerlijke reis kan zijn en hoe de ervaring te verwerken. Integratie van de ervaring is belangrijk om de inzichten en lessen te integreren in deze aardse realiteit. Tools en ondersteuning zijn nodig om symboliek te vertalen, inzichten en lessen grond te geven en gewenste veranderingen door te kunnen voeren.

 

Niet volledig bewust zijn van wat je kunt verwachten, de innerlijke reis an sich en het proces na de innerlijke reis heeft veelal tot gevolg dat men in het meest gunstige geval hun doel niet bereikt en dus de gewenste veranderingen in hun leven niet voor elkaar krijgt. In het slechtste geval beland men in depressieve gevoelens en voelt men zich juist verward en slechter dan voor het werken met entheogene middelen, wat men niet kan plaatsen. 

 

Ik brouw en schenk in Nederland geen Ayahuasca met DMT.

bottom of page