top of page
nieuw zwarte letters.png

Intake Form

Dankjewel dat je opnieuw de weg naar plantmedicijn hebt gevonden.

In dit formulier wordt naast een aantal voorkeuren naar informatie over bekende medische aandoeningen en/of het gebruik van medicatie (indien van toepassing) gevraagd. Door het intake formulier (opnieuw) bewust in te vullen maak je symbolisch afspraken met jezelf voor het innerlijke werk dat je gaat doen wat op zielsniveau doorwerkt. Belangrijk is met welke intentie je een innerlijke reis wilt maken en met welke vraagstukken je aan de slag wilt? Graag de vragenlijst naar waarheid en zo nauwkeurig mogelijk invullen. Bij elke nieuwe reis werk je telkens op nieuwe lagen met (ver)nieuw(d)e intenties en ga je dus nieuwe afspraken met jezelf aan.

*Uiteraard wordt er vertrouwelijk met gedeelde informatie omgegaan. 

⍟ Na versturen van het intake formulier volgt een download-link naar een voorbereidingsdocument.

bottom of page