top of page
Your Sacred Transformational Journey

Group Agreements and Core Values

 1. Ik begrijp dat de lesdagen, ceremonies, video's, online sessies, pdf-worksheets, audio's, eventueel (opgenomen) groepssupervisie sessies, 1:1, de identiteit van de deelnemers, de verhalen en ervaringen die in de ruimtes worden gedeeld, volledig vertrouwelijk zijn en daar integer mee om moet gaan. Ik ga ermee akkoord om bovenstaande NIET te delen met iemand buiten de groep en zal vertrouwelijk, met respect, opmerkzaam en zorg met alle info en ervaringen omgaan.
   

 2. Iedereen in de groep is gelijk en ben me ervan bewust hoe mijn woorden en daden de groep kunnen beïnvloeden. Verder ben ik zoveel mogelijk bewust en mindful aanwezig en toon ik respect, bied ik support waar nodig, ben ik vriendelijk en ben ik bereid samen te werken met en in de groep. Ik draag bij aan een Safe & Sacred setting, voor zowel mijzelf als de ander en ben mij bewust dat het nodig is om aan te geven wanneer ik word getriggerd op een traumatische ervaring.

   

 3. Ik neem eigen verantwoordelijkheid, draag zorg voor mijn eigen innerlijk proces en stel mijn persoonlijke behoeften op de eerste plaats. Ook wanneer ik persoonlijke ruimte nodig heb of mij even wil terugrekken om mezelf te reguleren of om Dewi of Haydi te contacten wanneer ik tijdens een sessie een trigger of re-traumatisering bij mezelf herken. Ik zal mijn behoeften kenbaar maken wanneer deze zich voordoen. Ik ben mij ervan bewust dat ik een keuze heb en niets hoef te doen wat ik niet wil doen.

   

 4. Ik besef dat er altijd een keuze is en dat het veilig is om 'nee' te zeggen en gehoord te worden.
  "Ja" en "nee" worden beiden gerespecteerd.

   

 5. De Core Values van HOLISTIC zijn onderdeel van mijn persoonlijke waarden en draag deze te alle tijde positief uit.

Vertrouwen – vertrouwen is iets dat we geven!
We hebben vertrouwen in de werking van plantmedicijn, in onszelf en elkaar.
 

Plezier – wij hebben plezier in leven!
We hebben plezier in het dragen en uitdragen van innerlijke processen en lessen.
 

Authentiek – wij zijn 24 karaat in echtheid!
We zijn trouw aan onze eigen persoonlijkheid, karakter en spirit en zijn daarmee authentiek in ons eigen ZIJN.
 

Compassie – compassie is ons innerlijke kracht!
We hebben zelfcompassie, compassie voor elkaar en uiten dit.
 

Gelijkwaardigheid - iedereen hier is gelijkwaardig!
We behandelen elkaar met gelijke-waarde omdat we als mens altijd gelijkwaardig zijn aan elkaar.
 

Verantwoordelijkheid - We own our sh*t!
We dragen onze persoonlijke processen en de rol die we hebben in en naar elkaar in groepsdynamiek- en processen met eigen verantwoordelijkheid.
 

Integriteit – wij doen het juiste terwijl niemand kijkt!
Integriteit is een vanzelfsprekend persoonlijkheidskenmerk. We gaan integer om met innerlijke processen van onszelf en de ander.
 

Kwetsbaar­heid – kwetsbaarheid is de sleutel tot mijn hart!
We omarmen onze kwetsbaarheid, staan open voor de ander en hebben moed om onszelf te laten zien.

Laat het ons weten wanneer jij je niet kunt vinden in de GROUP AGREEMENTS en CORE VALUES.

Daarvoor kun je contact opnemen met
Haydi Moustafa op 06 46 01 76 96 en/of Dewi Louise op 06 248 32 123
of email aan holistic.integration.program@gmail.com

Ik teken voor akkoord

dank voor je inzending!

bottom of page